"
ENGLISH | 校主頁

學生資助

2014年教育科學研究院國家獎學金評定結果

發表時間:2014-10-17 作者: 浏覽次數:

按照《教育科學研究院研究生國家獎學金2014學年評定細則》,經過個人報名,導師推薦,申請人于10月16日答辯,國家獎學金評定結果如下

10月17日--10月21日期間學院接受學生的申訴,無異議後,報研究生院;申訴地點在學院書記辦公室(院310室)。 

                                             

                                                教育科学研究院

                                                2014年10月17日

 

 

 

學生類別

姓名

專業

論文得分

科研課題

學術表現

學生活動

思政表現

總分

排名

博士生

張鵬君

教育學原理

60

7.33

7.78

4.49

4.09

83.69

1

孟倩

教育經濟與管理

54.3

8.31

7.66

4.19

3.7

78.16

2

張紫薇

教育經濟與管理

32.8

8.16

7.43

4.22

4.12

56.73

3

卞良

教育經濟與管理

21.5

7.88

7.84

13.23

4.83

55.29

4

碩士生

石海梅

發展與教育心理學

40

8.07

7.91

24.89

7.84

88.71

1

黃雁翔

現代教育技術

16

8.78

8.01

25.09

7.78

65.66

2

方雨果

發展與教育心理學

14.4

7.47

7.29

23.61

7.43

60.2

3

毛獻凱

高等教育學

8

6.76

7.24

26.75

9.08

57.83

4

韓丹甯

現代教育技術

8

8.43

8.22

21.3

7.91

53.86

5

王紅霞

課程與教學論

8

6.64

6.52

24.17

7.07

52.4

6

王禹欽

現代教育技術

0

8.4

9.42

24.47

8.91

51.2

7

張波

現代教育技術

0

7.65

7.61

23.53

7.85

46.64

8

張雯雯

課程與教學論

8

8.42

7.48

14.86

7.13

45.89

9

謝志敏

現代教育技術

4.8

8.57

7.43

13.58

7.39

41.77

10